Seismo-At-School in Nepal

हाम्रो बारेमा

हामी वेबपेज निर्माणको क्रममा छौ, अत्यावश्यक सोधपुछको लागि Shiba Suebdi वा  György Hetényi लाइ सम्पर्क गर्नुहोस ।

अथवा इमेल: seismoschoolnp@gmail.com मा संदेश पठाउन सक्नु हुन्छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *